Εξωτερικοί τοίχοι

Προϊόντα

Αδιαβροχοποίηση και προστασία επιφανειών
Αστάρι χρωμάτων
Καθαρισμός και αποκατάσταση

Τύπος Επιφάνειας

Aquashield Wood

Porus.png

Αδιαβροχοποιητικό βασισμένο στη Νανοτεχνολογία για ξύλινες επιφάνειες

Aquashield Ceramic

Porus.png

Αδιαβροχοποιητικό βασισμένο στη Νανοτεχνολογία για κεραμικές επιφάνειες

Aquashield Mix

Porus.png

Αδιαβροχοποιητικό βασισμένο στη Νανοτεχνολογία για ανάμιξη με τσιμέντο, κονίαμα αρμού, κονίαμα επιχρίσματος